หนังสือ workbooks สำหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบโต้ตอบสองทางสำหรับนักเรียน บางโรงเรียนมีแหล่งข้อมูลและหนังสือเป็นของตนเองที่ใช้ด้วยกันกับ Icon Educate ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ มีความประสงค์ที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ที่พร้อมใช้งานโดยที่พวกเขาไม่ต้องพัฒนาหลักสูตรเอง นั่นคือสิ่งที่ Icon สามารถช่วยในการจัดเตรียมการหนังสือ workbooks วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเราให้กับโรงเรียนโดยที่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เท่านั้น

หนังสือ workbooks เหล่านี้เหมือนกับสิ่งที่นำเสนอทาง interactive whiteboard ที่ให้กับคุณครูผู้สอนเป็นผู้ใช้งาน อีกทั้งหนังสือ workbooks ยังมีให้ในรูปแบบของ eBook ที่อยู่ใน Icon Educate และรวมไปถึงการนำเสนอมัลติมีเดียแบบ eLearning

โรงเรียนสามารถใช้งานได้ทั้ง เนื้อวิชาคณิตศาตร์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว และ แหล่งข้อมูลวิชาวิทยาศาสตร์ ใน Icon Educate ซึ่งทั้ง 2 วิธีมาพร้อมกับ interactive whiteboard , eBooks, และ eLearning และยังมีเวอร์ชั่นที่เป็นเอกสารประกอบการเรียน ในกรณีที่โรงเรียนไม่พร้อมที่จะใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอน

 
 

โรงเรียนสามารถเลือกใช้ตำราเรียน textbooks, สื่อการเรียนการสอน, หรือ แหล่งข้อมูล ที่ต้องการได้ใน Icon Educate โดยคุณครูสามารถเข้าไปอัพโหลด PowerPoint ของตัวเอง เพื่อใช้ในการสอนผ่าน interactive whiteboard รวมไปถึง แหล่งข้อมูล อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหลักสูตรปัจจุบัน และ วิชาที่สอน ที่ต้องการแชร์ เช่น เอกสารต่างๆ , วีดีโอ และอื่นๆ
สำหรับโรงเรียนที่มีความสนใจในสิ่งที่พัฒนาแล้ว Icon ยังให้หนังสือ workbooks วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในราคาที่ตีพิมพ์ซึ่งทางโรงเรียนสามารถนำไปจัดเตรียมไว้ให้กับนักเรียนของท่านเอง เกี่ยวกับหนังสือ workbooks:

  1. นังสือ workbooks สามารถพกพาได้และมีน้ำหนักเบา
  2. หนังสือ workbooks แยกเป็นบทเรียนต่างๆ ทั้งนี้ทางโรงเรียนสามารถหยิบเลือกหัวข้อที่ต้องการตามหลักสูตรสถานศึกษา
  3. หนังสือ workbooks ที่ตีพิมพ์มีเนื้อหาเหมือนกับสิ่งที่คุณครูนำเสนอผ่านกระดานอัจฉริยะ ทั้งนี้นักเรียนสามารถจดโน้ตบันทึกตามคุณครูผู้สอนได้อย่างง่ายดาย
  4. หนังสือ workbooks มีพื้นว่างไว้ให้นักเรียนสามารถจดบันทึกหรือแปลได้
  5. หนังสือ workbooks มีการตรวจสอบแนวความคิดและตัวอย่างของปัญหา
  6. หนังสือ workbooks มีฟรี eBooks และการเรียนแบบ eLearning ผ่านทาง Icon Educate

หัวข้อเหล่านี้เหมาะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในขณะนี้มี

  • วิชาคณิตศาสตร์ 38 โมดูล ที่มีหัวข้อทางวิชาคณิตศาสตร์มากกว่า 260 หัวข้อ ที่รวมไปถึงหัวข้อพีชคณิตและเรขาคณิต
  • วิชาวิทยาศาสต์ 58 โมดูล ที่มีหัวข้อทางวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่า 175 หัวข้อ ที่รวมไปถึง integrated science – โลก, สิ่งมีชีวิต, วิทยาศาสตร์กายภาพ

If you would like to learn more about Icon’s printed workbooks for Icon Educate courses, please feel free to contact us.

© 2018 Icon Educate | All Rights Reserved.